Padlás szigetelés házilag

Padlás szigetelés házilag

A padlásfödémek utólagos hőszigetelése igen gazdaságos, a szokásos terhelések esetén olcsó anyagokkal megoldható, és ha a tető korábban alátéthéjazattal készült, a szigetelés védelmére külön szerkezeti rétegek beépítése sem szükséges.

A padlás hőszigetelésekor két esetet kell megkülönböztetnünk: a beépített tetőteret, és az üres padlástereket. A födém jó hőszigetelése azonban mindig szükséges, hiszen leginkább felfele távozik a meleg a lakásból. Megfelelő hőszigeteléssel a padláson távozó energia 80%-át meg lehet takarítani a födémszerkezettől függően. Ez az épület teljes energiafogyasztásának a 20%-a is lehet. A padlásfödémek a leggazdaságosabban hőszigetelhető épülethatároló szerkezetek, különösen akkor, ha a födém a “nem járható” (pl. búvótér esetén) vagy “nem terhelhető” igénybevételi kategóriába tartozik, vagyis nem használják jelentős tömegű anyagok tárolására. Ilyen esetekben a könnyű járóréteggel és “száraz” építési technológiával készített utólagos hőszigetelések kerülnek előtérbe, amelyek bármilyen anyagból (acél, fa, vasbeton) készített teherhordó födémszerkezet esetén alkalmazhatók, illetve adaptálhatók. Mivel az utólagos hőszigetelési megoldásoknál a padlástérbe bejutónedvesség (csapadékvíz vagy porhó) felfogására nincs alkalmas (“puffer”) réteg, burkolat, előfeltétel a meglévő tetőhéjalás vízhatlansága.
Egyszerű rétegfelépítés

Egyszerű a rétegfelépítés, ha a hőszigetelő táblákat felülről, külön rögzítés nélkül építjük be, ami egyszerű elhelyezést, fektetést jelent. A kis rétegszám abból is adódik, hogy páravédelemre nincs szükség, hiszen a padlástér átszellőztetett. A hőszigetelő táblák vastagságával ezért nem célszerű takarékoskodni, de ajánlott a szigetelőanyag két rétegben való fektetése, rétegenként kötésben és soronként “eltolt” lemezcsatlakozási hézagokkal. Ha a padlásfödém terhelése, igénybevétele számottevő mértékű és/vagy a meglévő tetőfedés nem fokozottan vízzáró (pl. nincs alátéthéjazat, és a tetőfedés elemcsatlakozásai hézagosak), a hőszigetelés felett polietilén fólialepedő technológiai szigetelés és betonpadozat készítése lehet a megbízható megoldás. A betonburkolat a tetőhéjaláson keresztül bejutó csapadék és porhó megtartására szolgál a nedvesség elpárolgásáig, a technológiai szigetelés pedig megakadályozza a hőszigetelés elnedvesedését a betonozás során, és egyben egy utolsó vízszigetelést is képez.

Ha a padlásfödém terhelése, igénybevétele megengedi, és a meglévő tetőfedés fokozottan vízzáró, padlásfödém-burkolatként elegendő lehet építőlemez járóréteg beépítése a hőszigetelés felett. Ha a járóréteget külön nem támasztjuk alá, akkor “terhelhető” minőségű hőszigetelő anyag, illetve termék beépítése szükséges, az építőlemez járóréteg pedig csak nagytáblás kialakítású lehet (pl. cementkötésű fagyapot, esetleg fagyapot vagy pozdorjalemez). Ha a járóréteg megtámasztására külön bordázatot építünk be (célszerűen impregnált fenyőfa lécekből vagy pallókból), olcsóbb, kisebb nyomószilárdságú (az ásványgyapot kategóriában jellemzően “nem terhelhető” minőségű) hőszigetelő anyagok, illetve termékek is alkalmasak. Az építőlemez járóréteg ez esetben – a bordák távolságától függően – szegezett fenyőfa deszkázat vagy pallóterítés is lehet.
Terhelhető szigetelés

A födémre elhelyezett hőszigetelés önmagában többnyire nem alkalmas arra, hogy azon járjanak vagy nehezebb tárgyakat is elhelyezzenek rajta. Az általában kis teherbírású – gyakran faszerkezetes – födémek a további terhelést nem bírják, ezért a járófelület képzésére általánosan elterjedt 5 cm betont sem lehet ráhúzni. Ilyen esetben a padlásfödém utólagos szigetelésére például az Austrotherm Padlap nevű terméke alkalmazható, aminek segítségével a födém hatékonyan, gazdaságosan, házilagosan is szigetelhető, és a padlás tárolási funkciója is megmarad.

A födém hőszigetelése nemcsak télen, hanem nyáron is jó szolgálatot tesz. Ilyenkor akár 40-60 °C-ra is felmelegedhet a levegő egy családi ház padlásterében, ami az egész házat melegíti. Érdemes tehát megfelelő vastagságú hőszigetelést tenni a padlásfödémre. A Padlap 16 cm terhelhető hőszigetelő anyag és 8 mm faforgács lap kombinációja egyszerűen kivitelezhető megoldást ad a szigeteletlen padlásfödémek felújítására. A kötésben rakott elemek szárazon fektethetők, a csap-hornyos kapcsolat stabil, masszív járófelületet ad. A terhelhető hőszigetelő lemez és a ráragasztott finom felületű faforgácslap könnyű, stabil burkolatot biztosít.

A kivitelezés szakmai tudást nem igényel, házilagosan is elvégezhető. A száraz technológia révén nem kerül nedvesség az épületszerkezetbe, ami különösen fafödémek esetén rendkívül előnyös. A javasolt minimális hőszigetelési vastagság 16 cm, de fokozott igények esetén könnyedén lehet növelni a hőszigetelés hatékonyságát a födémen elhelyezett, tetszőlegesen megválasztott vastagságú lemezek fektetésével. A táblák egyszerűen feljuttathatók a padlástérbe; kis méretűek, tehát egy szűk padlásfeljárón is átférnek.

Értékelés

Régi épületeink padlásfödémei legtöbbször alul nádvakolattal ellátott borított gerendás fafödémek. Az eredeti hőszigetelés általában a felső deszkázatra felhordott agyagtapasztás, vagy égetett agyag elemekből készített padlásburkolat alatti salakfeltöltés, amelyek hőszigetelő értéke minimális. A szerkezettípus utólagos hőszigetelése célszerűen az alsó és felső deszkaborítás és a födémgerendák közötti tér kitöltése valamilyen jó hőszigetelő képességű, szárazon és hézagmentesen beépíthető könnyű anyaggal, amely nem akadályozza a födémszerkezet lélegzését és nem növeli számottevő mértékben a jelentős teherbírási tartalékkal általában nem rendelkező fafödém önsúlyát.

Anyagok, beépítés

Hőszigetelő anyagként kizárólag ásványgyapot termékek javasolhatók. A hőszigetelő munka a felső deszkaborítás és a felette lévő réteg(ek) elbontásával és a gerendaközök megtisztításával kezdődik, majd a szabadon lévő fafelületek védőkezelésével és az ásványgyapot filctermékek beszabásával és beszorításával folytatódik, egy vagy két rétegben. Az elbontott és kielégítő állapotú felső deszkaborítás pótlással visszaépíthető, de ezt megelőzően azt is védőkezeléssel kell ellátni.

A megoldás hatékonyságát korlátozza a födémgerendák adott, általában 20…24 cm közötti magassága, amely – figyelembe véve a födémgerendák hőhídhatását is – nem tekinthető elégséges hőszigetelési lehetőségnek. Szóba jöhet a gerendák “magasítása” a rájuk szegezett zárlécekkel, vagy pedig a fenti ábra jobb oldali ábrarésze szerinti, ennél valamivel költségesebb, de jóval hatékonyabb megoldás. Az adott magasságú födémgerendák között elhelyezett ásványgyapot hőszigetelés kiegészíthető a HERALAN E-02 jelű, 25 mm vastagságú fagyapot járóréteggel ellátott lépésálló kőzetgyapot hőszigetelő elemekkel (a PAF-2-T táblázatban 2. jelű megoldás). Az ezekből készített kiegészítő hőszigetelő réteg csekély fajlagos tömege (0,15 – 0,19 kN/m2) csak a födémszerkezet minimális többletterhelését eredményezi, és csekély páradiffúziós ellenállása nem akadályozza a szerkezet “lélegzését”, ami faanyagú szerkezeteknél különösen fontos követelmény..

Mivel a hőszigetelő elemek nagyobb vastagságú kőzetgyapot lapokból is készülnek, a másik lehetséges megoldás a födémgerendák közötti hőszigetelés elhagyása (a táblázatban 3. jelű megoldás). Ez főként akkor jöhet szóba, ha a felső deszkázat állapota megfelelő, cseréje nem szükséges. Ilyenkor esetleg a deszkázat feletti eredeti szerkezeti rétegek is megtarthatók, ha a padozat felülete alkalmas vagy alkalmassá tehető a HERALAN elemek fogadására. Tudni kell, hogy a HERALAN elemek terhelhetősége korlátozott: a padlásfödém ez esetben a “járható, de nem terhelhető” kategóriába kerül. Ugyanakkor igen kedvező az, hogy az utólagosan hőszigetelt padlásfödém tűzbiztonság szempontjából jóval magasabb követelményeket elégít ki, mint az eredeti szerkezet.

Régi épületek esetében

A régi épületek padlásfödémei legtöbbször alul nádvakolattal ellátott, borított gerendás fafödémek. Az eredeti hőszigetelés általában a felső deszkázatra felhordott agyagtapasztás, vagy égetett agyag elemekből készített padlásburkolat alatti salakfeltöltés, amelyek hőszigetelő értéke minimális. A szerkezettípus utólagos hőszigetelése célszerűen az alsó és felső deszkaborítás és a födémgerendák közötti tér kitöltése valamilyen jó hőszigetelő képességű, szárazon és hézagmentesen beépíthető, könnyű anyaggal, amely nem akadályozza a födémszerkezet lélegzését, és nem növeli számottevő mértékben a fafödém önsúlyát. Hőszigetelő anyagként kizárólag ásványgyapot termékek javasolhatók.

A hőszigetelő munka a felső deszkaborítás és a felette lévő réteg(ek) elbontásával, és a gerendaközök megtisztításával kezdődik, majd a szabadon lévő fafelületek védőkezelésével, és az ásványgyapot filctermékek beszabásával, beszorításával folytatódik, egy vagy két rétegben. Az elbontott és kielégítő állapotú felső deszkaborítás pótlással visszaépíthető, de ezt megelőzően azt is védőkezeléssel kell ellátni. A megoldás hatékonyságát korlátozza a födémgerendák adott, általában 20-24 cm közötti magassága, amely – figyelembe véve a födémgerendák hőhíd-hatását is – nem tekinthető elégséges hőszigetelési lehetőségnek.

Szóba jöhet a gerendák “magasítása” a rájuk szegezett zárlécekkel. Mivel a hőszigetelő elemek nagyobb vastagságú kőzetgyapot lapokból is készülnek, a másik lehetséges megoldás a födémgerendák közötti hőszigetelés elhagyása. Ez főként akkor jöhet szóba, ha a felső deszkázat állapota megfelelő, cseréje nem szükséges. Ilyenkor esetleg a deszkázat feletti eredeti szerkezeti rétegek is megtarthatók, ha a padozat felülete alkalmas vagy alkalmassá tehető polisztirol elemek fogadására a korábban ismertetett módon.

A cellulóz anyagú Padlófeltöltő szigetelőanyag is igen jól használható födém szigetelésére. Házilagos kivitelezésre is kiválóan alkalmas, kizárólag vízszintes födémre, a padlástér felől. Egy nem használt (nem járt) padlásfödémnél például egyszerűen ki kell önteni, elgereblyézni, és már készen is van a szigetelés. Ha a felületen járni is akarunk, akkor valamilyen pallóvázat kell a födémre fektetnünk, annak közeibe önteni a Padlófeltöltőt, majd a pallóvázat ún. diffúzió-nyitott burkolattal (pl. közönséges gyalulatlan fenyődeszkával) kell burkolnunk.

Forrás: ingatlan.net  és  Hőszigetelés