Akkumulátor felújítás házilag

Akkumulátor felújítás házilag

Minthogy a legtöbb kezdő a saját kárán kénytelen tanulni, bizony elég szép számmal akadnak olyan elszulfátosodott akkumulátorok, amelyeket boldog (illetve boldogtalan) tulajdonosaik a padlás vacakos zugában őrizgetnek, ismeretlen célokból. Az így haszontalanul heverő értékek egy része talán még megmenthető azzal a regenerálási eljárással, melyet hosszas és sokoldalú kísérleti vizsgálódás után Nodon Albert, a „Bordeaux-i Csillagászati Társulat” elnöke közölt annak idején egy francia folyóiratban. Bár kipróbálni nem volt alkalmunk, közlésével szolgálatot vélünk tenni olvasóinknak, mert a módszer tényleg célravezetőnek látszik.

Eszerint első teendő a sav teljes eltávolítása, mely után tiszta vízzel való többszöri átöblítés, végül eső- vagy desztillált vízzel való kimosás következik. Ezután az edényt a vegyszerkereskedésben kapható a kb. 35% szabad ammóniákot tartalmazó szalmiákszesszel teleöntve gyenge árammal való töltés következik, mely azonban nem haladhatja meg a kérdéses cella amperóra kapacitásának ötvened részét. (Ha a kapacitást egyáltalán nem ismerjük, akkor óvatosságból 0,1 amperrel töltünk 24 óráig.)

Ily módon az akkumulátor kis töltést kap, melyet megfelelő szabályozó ellenálláson keresztül kisütve ellenkező irányban ugyanígy töltünk, hogy a hatás a két elektródon kiegyenlítődjék. Az áram és az ammóniák együttes hatására a rossz vezető szulfátréteg a lemezről állítólag teljesen leválik, az elektródok régi színüket és eredeti kapacitásukat is visszanyerik.
A másik töltés után a cellát ismét kisütve desztillált vízzel alapos mosás következik az ammóniák utolsó nyomainak teljes eltávolítása céljából, mert a visszamaradó ammóniák végzetes volna a lemezek élettartamára. Ha az így regenerált cella előreláthatólag hosszabb ideig nem fog használatba kerülni, akkor desztillált vízzel teleöntve s a vezető nyílást jól bedugaszolva raktározzuk. Amikor a használatbavétel időpontja következik, a vizet az előírt sűrűségű savval helyettesítve egyelőre eredeti kapacitásának tizedrészével töltjük és használatba vesszük. Amikor a feszültség cellánként 1,83 voltra süllyed, újból töltünk egyre növekvő időtartammal s így a cella három-négyszeri töltés után eredeti kapacitását visszanyeri.

Ezt az aránylag egyszerű eljárást természetesen nemcsak rádiózók, hanem az autótulajdonosok és akkumulátorral dolgozó iparosok is hasznukra fordíthatják.

Forrás: forum.index.hu